معنی و ترجمه کلمه اسید گلوتامیک به انگلیسی اسید گلوتامیک یعنی چه

اسید گلوتامیک

glutamic acid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها