معنی و ترجمه کلمه اشاره با سر به انگلیسی اشاره با سر یعنی چه

اشاره با سر

nutation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها