معنی و ترجمه کلمه اشاره مختصر کردن به به انگلیسی اشاره مختصر کردن به یعنی چه

اشاره مختصر کردن به

cheep

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها