معنی و ترجمه کلمه اشتباه کردن به انگلیسی اشتباه کردن یعنی چه

اشتباه کردن

blunder
fluff
fumble
goof
hallucinate
miscarry
miscue
mishit
mistake
mistook
saturate
slip
slip up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها