معنی و ترجمه کلمه اشتباه به انگلیسی اشتباه یعنی چه

اشتباه

blame
boo boo
errancy
erroneous
error
fault
flounder
fumble
gaingiving
goof
inaccuracy
mistake
mix up
slip
snafu
wrong

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها