معنی و ترجمه کلمه اشتغال به مطالعه حیات و تجزیه و تحلیل موجودات زنده به انگلیسی اشتغال به مطالعه حیات و تجزیه و تحلیل موجودات زنده یعنی چه

اشتغال به مطالعه حیات و تجزیه و تحلیل موجودات زنده

biologism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها