معنی و ترجمه کلمه اشخاص غیر نظامى که همراه قشون حرکت مى کنند به انگلیسی اشخاص غیر نظامى که همراه قشون حرکت مى کنند یعنی چه

اشخاص غیر نظامى که همراه قشون حرکت مى کنند

camp follower

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها