معنی و ترجمه کلمه اشعه ى ماوراء بنفش به انگلیسی اشعه ى ماوراء بنفش یعنی چه

اشعه ى ماوراء بنفش

violet ray

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها