معنی و ترجمه کلمه اشک ریختن به انگلیسی اشک ریختن یعنی چه

اشک ریختن

weep


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها