معنی و ترجمه کلمه اشک ریختن به انگلیسی اشک ریختن یعنی چه

اشک ریختن

weep

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها