معنی و ترجمه کلمه اشیاء تراشیدنى به انگلیسی اشیاء تراشیدنى یعنی چه

اشیاء تراشیدنى

turnery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها