معنی و ترجمه کلمه اصالت احیا مذهب به انگلیسی اصالت احیا مذهب یعنی چه

اصالت احیا مذهب

revivalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها