معنی و ترجمه کلمه اصطلاح یونانى به انگلیسی اصطلاح یونانى یعنی چه

اصطلاح یونانى

grecism
hellenism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها