معنی و ترجمه کلمه اصطکاک پیدا کردن به انگلیسی اصطکاک پیدا کردن یعنی چه

اصطکاک پیدا کردن

rub

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها