معنی و ترجمه کلمه اصلاح پذیر به انگلیسی اصلاح پذیر یعنی چه

اصلاح پذیر

corrigible
mendable
refornable
repairable
reparable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها