معنی و ترجمه کلمه اصلاح کردن به انگلیسی اصلاح کردن یعنی چه

اصلاح کردن

accommodate
accord
alter
ameliorate
amend
bunt
correct
dulcify
emend
improve
meliorate
modify
reclaim
rectify
remedy
revise
right

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها