معنی و ترجمه کلمه اصولى به انگلیسی اصولى یعنی چه

اصولى

doctrinaire
material
normative
principled
systematic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها