معنی و ترجمه کلمه اصول آزادى فردى در سیاست و اقتصاد به انگلیسی اصول آزادى فردى در سیاست و اقتصاد یعنی چه

اصول آزادى فردى در سیاست و اقتصاد

individualism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها