معنی و ترجمه کلمه اصول فنى به انگلیسی اصول فنى یعنی چه

اصول فنى

technological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها