معنی و ترجمه کلمه اصول به انگلیسی اصول یعنی چه

اصول

doctrine
ism
root
teaching
tenet


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها