معنی و ترجمه کلمه اصیل زاده آلمانى به انگلیسی اصیل زاده آلمانى یعنی چه

اصیل زاده آلمانى

junker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها