معنی و ترجمه کلمه اصیل به انگلیسی اصیل یعنی چه

اصیل

bashaw
genteel
gentleman
highborn
highbred
hotblood
ingenuous
noble
original
pure
purebred
thoroughbred
unfeigned
wellborn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها