معنی و ترجمه کلمه اضطراب به انگلیسی اضطراب یعنی چه

اضطراب

anguish
anxiety
commotion
discomposure
disquietude
feeze
ferment
fury
inquietude
kiaugh
unrest
worriment
worry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها