معنی و ترجمه کلمه اضطرار به انگلیسی اضطرار یعنی چه

اضطرار

coercion
compulsion
constraint
exigency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها