معنی و ترجمه کلمه اطاعت به انگلیسی اطاعت یعنی چه

اطاعت

biddability
obedience
subjugation
submission
subordination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها