معنی و ترجمه کلمه اطاقى که داراى قفسه هاى قفل دار باشد به انگلیسی اطاقى که داراى قفسه هاى قفل دار باشد یعنی چه

اطاقى که داراى قفسه هاى قفل دار باشد

locker room

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها