معنی و ترجمه کلمه اطلس نما به انگلیسی اطلس نما یعنی چه

اطلس نما

sateen
satine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها