معنی و ترجمه کلمه اظهار تنفر کردن به انگلیسی اظهار تنفر کردن یعنی چه

اظهار تنفر کردن

revolt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها