معنی و ترجمه کلمه اظهار قطعى یا مثبت به انگلیسی اظهار قطعى یا مثبت یعنی چه

اظهار قطعى یا مثبت

averment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها