معنی و ترجمه کلمه اعاده کردن به انگلیسی اعاده کردن یعنی چه

اعاده کردن

restitute
restore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها