معنی و ترجمه کلمه اعتبارنامه به انگلیسی اعتبارنامه یعنی چه

اعتبارنامه

credentials
letter of credence
letter of credit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها