معنی و ترجمه کلمه اعتبار به انگلیسی اعتبار یعنی چه

اعتبار

authenticity
authority
credibility
credit
esteem
estimate
importance
influence
prestige
reliability
reputability
reputation
trust
validation
validity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها