معنی و ترجمه کلمه اعتدال عناصر به انگلیسی اعتدال عناصر یعنی چه

اعتدال عناصر

clemency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها