معنی و ترجمه کلمه اعتقاد به اصالت حیات به انگلیسی اعتقاد به اصالت حیات یعنی چه

اعتقاد به اصالت حیات

vitalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها