معنی و ترجمه کلمه اعتقاد به این که روح اساس زندگى است به انگلیسی اعتقاد به این که روح اساس زندگى است یعنی چه

اعتقاد به این که روح اساس زندگى است

animism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها