معنی و ترجمه کلمه اعتقاد به بى نظمى به انگلیسی اعتقاد به بى نظمى یعنی چه

اعتقاد به بى نظمى

anomie
anomy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها