معنی و ترجمه کلمه اعتقاد به توحید عقاید به انگلیسی اعتقاد به توحید عقاید یعنی چه

اعتقاد به توحید عقاید

syncretism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها