معنی و ترجمه کلمه اعتیاد به هروئین به انگلیسی اعتیاد به هروئین یعنی چه

اعتیاد به هروئین

heroinism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها