معنی و ترجمه کلمه اعصاب تنگ کننده و گشاد کننده رگها به انگلیسی اعصاب تنگ کننده و گشاد کننده رگها یعنی چه

اعصاب تنگ کننده و گشاد کننده رگها

vasomotor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها