معنی و ترجمه کلمه اعطاء کردن سرمایه گذاردن به انگلیسی اعطاء کردن سرمایه گذاردن یعنی چه

اعطاء کردن سرمایه گذاردن

invest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها