معنی و ترجمه کلمه اعلام کردن به انگلیسی اعلام کردن یعنی چه

اعلام کردن

acclaim
blazon
declare
enouce
enunciate
exclaim
herald
notify
promulgate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها