معنی و ترجمه کلمه اغتشاش کردن به انگلیسی اغتشاش کردن یعنی چه

اغتشاش کردن

tumult

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها