معنی و ترجمه کلمه اغذیه اشتها آورى که قبل از غذا صرف مى شود به انگلیسی اغذیه اشتها آورى که قبل از غذا صرف مى شود یعنی چه

اغذیه اشتها آورى که قبل از غذا صرف مى شود

hors d'oeuvre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها