معنی و ترجمه کلمه افتخار آمیز به انگلیسی افتخار آمیز یعنی چه

افتخار آمیز

honorific

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها