معنی و ترجمه کلمه افروختگى به انگلیسی افروختگى یعنی چه

افروختگى

incandescence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها