معنی و ترجمه کلمه افزایش قلیاى بدن به انگلیسی افزایش قلیاى بدن یعنی چه

افزایش قلیاى بدن

alkalosis


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها