معنی و ترجمه کلمه افزوده به انگلیسی افزوده یعنی چه

افزوده

addend
additional
adjunct
intercalary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها