معنی و ترجمه کلمه افسار گیسخته به انگلیسی افسار گیسخته یعنی چه

افسار گیسخته

randy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها