معنی و ترجمه کلمه افسر ارشد ارتش به انگلیسی افسر ارشد ارتش یعنی چه

افسر ارشد ارتش

brass hat
field grade


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها