معنی و ترجمه کلمه افسر داراى بعضى اختیارات کنسولى به انگلیسی افسر داراى بعضى اختیارات کنسولى یعنی چه

افسر داراى بعضى اختیارات کنسولى

proconsul

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها