معنی و ترجمه کلمه افسر پزشک به انگلیسی افسر پزشک یعنی چه

افسر پزشک

surgeon general

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها